Hot News :

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0001 บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย

วันจันทร์, 14 มีนาคม 2565 10:21

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0001 บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ