Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด๖ ล้อ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดชื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด๖ ล้อ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

[ 22-02-2567 ] Hits:72

14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมออก RE-X-RAY การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในตำบลสงเปือย

14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ร่วมออก RE-X-RAY การจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนในตำบลสงเปือย #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

[ 14-02-2567 ] Hits:87

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 เพื่อสำรวจครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 เพื่อสำรวจครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาอุทกภัยจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

[ 18-12-2566 ] Hits:219

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปื่อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับสมัครนักเรียน รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปื่อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

[ 30-11-2566 ] Hits:400

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โบราณสถานดงเมืองเตย

      โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จากตัวจังหวัดยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) มุ่งหน้าทางทิศใต้หรือมุ่งหน้าตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าบ้านสงเปือย ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ถึงตัวหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 650 เมตร ถึงตัวเนินดงเมืองเตยและสำนักสงฆ์ดงเมืองเตย โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเนิน

[ 01-02-2565 ] Hits:1616

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ