คณะผู้บริหาร

นายสุนันท์ นามมั่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-4454759

นายอุทัย หาญชนะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 036-2263358

นายชัยนันท์ ยืนนาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 088-3732680

นายภาคภูมิ ชาติเรืองศักดิ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-1064198

นางวาสนา ถูกธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-3642813

นางวาสนา ถูกธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 095-3642813

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ