Hot News :
สำนักปลัด

นางสาวอรทัย หลักแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 098-1049447

 


พนักงานส่วนตำบล

นายณัฐพล ศรีหิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวตะวัน มนต์ขลัง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ.ส.อ.อนุพงษ์ สุริยะบุตร

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายแสวง โคตรพงษ์

พนักงานสูบน้ำ

นายพิชัย กลิ่นรื่น

พนักงานสูบน้ำ

นายบุญเร่ง ศรีชนะ

พนักงานสูบน้ำ

นายวังไพร บุญก่ำ

พนักงานผลิตน้ำประปา

นายไมตรี ประจำถิ่น

พนักงานขับรถยนต์

นายภานุพงษ์ สมเผ่า

พนักงานขับรถยนต์

นายสมาน ศรีลา

พนักงานทั่วไป

นายสุวัตน์ ผารัตน์

พนักงานขับรถดับเพลิง

นายสราวุฒิ ประสิทธ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเรืองศักดิ์ แซงรัมย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเดชมงคล ธีระเสถียร

นักการภารโรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ