Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเหมวิช แสงกล้า

ประธานสภา
มือถือ 064-7532928

นายจรัญ ศรีลา

รองประธานสภา
มือถือ 082-1584592

นายกิตติพงษ์ ใจเร็ว

เลขานุการสภา
มือถือ 080-1731398

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไชยา จันก้อน

ส.อบต. ม.2
มือถือ 061-4470191

นาบบัวสา ทิบุพระ

ส.อบต. ม.4
มือถือ 095-1312723

นายมงคล ถุงคำ

ส.อบต. ม.6
มือถือ 099-8374414

นายสมาน แก้วพิลึก

ส.อบต. ม.7
มือถือ 082-9712693

นายอรรถพล ฝุ่นทอง

ส.อบต. ม.8
มือถือ 090-2934277

นายสมพงษ์ โพพันนา

ส.อบต. ม.6
มือถือ 098-3269863

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ