Hot News :

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

วันอังคาร, 13 เมษายน 2564 15:35

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ